• Dies war nicht notwendig 

   Tangvik, Ola Persøn (Master thesis, 2018)
   Sammendrag I denne masteroppgaven tar jeg for meg hvordan Weimarrepublikken blir formidlet i norske lærebøker i historie for videregående skole. Jeg tar for meg hvordan Weimarrepublikken kan tjene som et historisk eksempel ...
  • Formidlingen av det norske holocaust 

   Nygard, Andreas Grythe (Master thesis, 2019)
   Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan historielærere i videregående skole formidler historien om det norske holocaust. I tillegg ble det undersøkt om historien brukes i undervisningssammenheng for å oppnå ...
  • Imperialisme i historiefaget 

   Lien, Sindre Henden (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i begrepet imperialisme, og benytter kritisk diskursteori og modell for diskursanalyse hentet fra Faircloughs teorier til å belyse problemstillingen: hvordan fremstilles imperialisme i ...
  • Samiske tema i samfunnsfag - en nedprioritering? 

   Kavli, Borghild Hanem (Master thesis, 2019)
   Bakgrunnen for denne studien er mangel på forskning angående hvordan samfunnsfagslærere underviser om samiske tema i sine klasserom, og hvorvidt det er forskjeller mellom lærere i enspråklige og tospråklige kommuner. ...
  • Skrekkens monumenter: Historiebruk og formidling i et utvalg tidligere konsentrasjonsleirer etter 1945 

   Nilssen, Trond Risto (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:34, Doctoral thesis, 2011)
  • South Saami Cultural Landscape Under Pressure 

   Nilssen, Trond Risto (Chapter, 2019)
   This chapter will analyse the debate over the use and management of the South Saami cultural landscape where the construction of a large number of windmills in South Saami land has drawn the front line between the reindeer ...
  • Theoretical and Methodological Perspectives 

   Hermanstrand, Håkon; Kolberg, Asbjørn; Nilssen, Trond Risto; Sem, Leiv Heming (Peer reviewed, 2019)
   In this chapter, we give a brief outline of the South Saami people’s historical, linguistic and political position as a so-called minority within the Saami minority in Fennoscandia. One of the research questions asked in ...