• Hage- og landskapsverdier på Midtsand gård, Malvik kommune 

      Vange, Vibekke; Nilsen, Stefan Patrick (NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat;, Research report, 2019)
      Midtsand gård i Malvik kommune er eid av Stiftelsen Karen og Adolf og Øiens Aldershjem, og rapporten inneholder en beskrivelse av hvilke hagerester som fortsatt finnes på eiendommen der det tidligere lå en gårdshage, samt ...