• Kapasitetsøkning av kapstan 

      Bergsmyr, Ådne; Nilsen, Sander Bjørnfeldt (Bachelor thesis, 2022)
      Oppgavens mål har vært å øke kapasiteten til PMH’s 3 tonns kapstan med 20%, ved å videreutvikle eksisterende kapstanhode. Prosjektet har som hensikt å bedre PMH’s posisjon i markedet for kapstaner og lette arbeidet til ...