• Seriefeilvern som beskyttelse mot brann 

      Nilsen, Maren Bjørnbakk (Master thesis, 2015)
      Hvert år koster branner samfunnet store summer, og liv går tapt. Elektriske feil teller for mellom 40-45 % av de etterforskede brannene. Seriefeil skiller seg tydelig ut som syndebukk, og motstandsoppvarming med påfølgende ...