• Demenssykdom: fra ektefelle til omsorgsgiver 

      Nilsen, Maiken Åsheim (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn og hensikt: Om lag 101 000 mennesker har en demenssykdom i Norge, og antallet vil trolig dobles innen 2040. Med flertallet boende i eget hjem, og økt press på helse- og omsorgstjenesten, blir familieomsorgen både ...