• Botaniske verdier i Dovrefjell-området 

      Elven, Reidar; Fremstad, Eli; Hegre, Hanne; Nilsen, Liv; Solstad, Heidi (NTNU Vitenskapsmuseet Rapport Botanisk Serie, 0802-2992; 1996:3, Research report, 1996)