• Handlingsregler i norske kommuner - Overholdelse, design og effekt 

      Nilsen, Kim-André; Vesteraas, Lars (Master thesis, 2019)
      Flere norske kommuner har i nyere tid implementert økonomiske handlingsregler i lys av økende gjeldsbelastning, og utfordringer tilknyttet økonomisk bærekraft. Disse handlingsreglene inkluderer øvre og nedre grenser for ...