• Bayesianske metodar relevant for jernbanevedlikehald 

      Nilsen, Jens Morten (Master thesis, 2008)
      Jernbaneverket ønskjer å utnytte ressursane dei har til vedlikehald best mogleg. Systematisering og lagring av data om svikt og tilstand på dei utallege komponentane som utgjer det norske jernbanenettet i databasen BaneData ...