• Digital transformasjon gjennom en samkjørt virksomhet 

      Nilsen, Ingrid R.; ; Slørdal, Hannah Ø. (Master thesis, 2021)
      Det digitale miljøet bedrifter opererer i preges av innovativ digital teknologi, endrede kundebehov og en ny konkurransearena grunnet reduserte inngangsbarrierer og industrilinjer som visket ut. For å holde tritt med dette ...