• Tidlig identifisering av sepsis 

      Nilsen, Ida Therese (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Hensikten er å belyse hvordan sykepleierne kan bidra med tidlig identifisering av sepsis, hos eldre pasienter over 65 år. Formålet er å øke kunnskapen og bevisstheten om sepsisutvikling, slik at sykepleieren kan ...