• Demonterbare knutepunkt i hulldekkeskive 

      Falck, Fredrik With; Nilsen, Helle Bergitte; Gundesø, Odin Høyland (Bachelor thesis, 2022)
      Forutsetningen for prosjektering av bygg i dag er at de skal rives ved endt levetid, som gir lite rom for gjenbruk. I kombinasjon med dagens klimafokus er målet nå mer rettet mot bygg som ved endt levetid kan skape gode ...