• Prediction Models of Systolic Blood Pressure Based on HUNT Study Data 

      Nilsen, Fride Nordstrand (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven blir prediksjonsmodeller for systolisk blodtrykk foreslått, implementert, evaluert og sammenlignet med Framingham modellen, basert på data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag, heretter forkortet til ...