• Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger 

   Fyhn, Håkon; Berntsen, Alexander; Egner, Lars Even; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Nilsen, Berit Therese; Nilsen, Marie; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth (Research report, 2019)
   ​Mandatet for denne evalueringa er å dokumentere aktuelle markedsendringer som følger av støtteprogrammet for eksis-terende boliger som oppgraderes til høg energiambisjon. Dette har blitt gjennomført ved å undersøke endring ...
  • How tendering affects the resilience of critical societal functions: a literature review 

   Slotsvik, Tone Njølstad; Gauteplass, Asle; Haavik, Torgeir Kolstø; Størkersen, Kristine Vedal; Nilsen, Berit Therese; Almklov, Petter Grytten (Chapter, 2020)
   Functions and services that are particularly important for societal safety, such as transport of critical ill or other lifesaving infrastructures, are critical societal functions. Although many of these services are ...
  • Hvordan forstå bærekraft i en Skogmo-kontekst? 

   Fenes, Vegard Frøseth (Master thesis, 2022)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hva som motiverer bedrifter til å ta bærekraftige valg i en rural kontekst, sett i sammenheng med lokal og regional stedsutvikling. Utgangspunktet for oppgaven er industrimiljøet ...
  • Stedskvaliteter for alle? 

   Larsen, Tina (Master thesis, 2021)
   Norge har behov for fremveksten av nye kunnskapsintensive næringer for å takle de omfattende samfunnsutfordringene vi kommer til å møte på i årene framover og hvor vi skal omstille oss til et grønnere og mer bærekraftig ...
  • The Production and Consumption of Experiences: A Study of the Spa Industry in Norway 

   Nilsen, Berit Therese (Doctoral thesis at NTNU;2015:177, Doctoral thesis, 2015)
   Summary: The experience economy has been put on the political agenda particularly in the Scandinavian countries, where the role of the experience industries with regard to regional and rural development has received a ...
  • Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring 

   Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese (Research report, 2019)
   I denne studien har vi sett nærmere på og diskutert sammenhengene mellom sørsamisk språk, kultur og næring ved hjelp av fire kontrasterende caser, henholdsvis to forvaltningskommuner for språk med varierende fartstid (Snåsa ...