• ROS Simulated World for ATV with SLAM 

      Håve, Eline Marie; Mellemseter, Sigrid; Nikolaisen, Cecilie (Bachelor thesis, 2022)
      Denne rapporten dokumenterer utviklingen av en simulert testplattform for Lone Wolf-prosjektet. Rapporten dekker modellering, rammeverk, implementering, simulering og visualisering. Prosjektet har som mål å muliggjøre ...