• Grafiske analysemetoder for ikke-geometriske design 

      Niemi, Ranveig (Master thesis, 2008)
      Den grafiske analyseringen av tonivåforsøk har lenge begrenset seg til Lenth's metode, normalplott og halvnormalplott. Disse plotta baserer seg på at de estimerte kontrastene enten representerer aktive effekter eller støy. ...