• Functionality in a second generation tag cloud 

      Nielsen, Mogens (Master thesis, 2007)
      NORSK: Tagging er en form for metadata som har blitt mer og mer populær. Flere og flere nettsider bruker tagging for å beskrive ressursene som finnes i deres system. Disse ressursene kan være bilder på Flickr, eller ...