• Digital Kino: Produksjon av en "Digital Cinema Package" 

      Nielsen, Marlon Thomas Montejo (Master thesis, 2006)
      Digital kino innebærer en digitalisering av alle ledd i verdikjeden, og medfører en restrukturering i både produksjons-, distribusjons- og projeksjonsfasen. Konsekvensene av dette vil bl.a. være en mer effektiv og billigere ...