• [Game-based Learning] The Knowledge Challenge Game 

      Olseng, Jonas; Nielsen, Jon Magnus (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven ser på hvilke løsninger som finnes for flerspiller mobilspill og fokuserer på en metode kalt "time-shifting". Vi vil presentere en "time-shifted" quiz-applikasjon som vi utviklet til Android for å teste ...