• En studie av utlån av personell: et samarbeid i Raufoss Industripark 

      Nielsen, Jane Anett Broch; Ingvaldsen, Guro (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Denne bacheloroppgaven tar for seg en avtale om utlån av personell mellom bedriftene i Raufoss Industripark. Utlånsavtalen benyttes til å låne inn og ut ansatte i perioder der bedriftene har endrede behov for ...