• Kommunestyrestørrelse og administrativ intensitet 

      Nielsen, David Sørli (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven ser på effekten av kommunestyrets størrelse på administrativ intensitet i norske kommuner mellom 2001 og 2016. Jeg viser at datagrunnlaget ikke støtter bruk av verken regression discontinuity design eller ...