• Evaluering av ytelsen til aksessmetoder for main memory databaser 

      Nielsen, Arne Eirik (Master thesis, 2005)
      Den publiserte forskningen om samtidige aksessmetoder for main memory databaser gir ingen entydige svar på hvilke aksessmetoder som yter best. Hovedårsaken til dette er usikkerhet knyttet til tidsforbruket til de nødvendige ...