• Crack Risk Assessment in Massive Structures 

   Niazi, Hijratullah (Master thesis, 2017)
   This Master s thesis is the extended version of the project assignment done for TKT4530- Concrete Technology, Specialization Project, and has mainly two parts. The first part studies the effect of the seasons on crack index ...
  • Earthquake Response Analysis of Buildings 

   Niazi, Hijratullah (Master thesis, 2021)
   Denne masteroppgaven studerer jordskjelvanalyse ved å bruke forenklet metode i henhold til Eurokode 8. Tre forskjellige modeller blir studert, modell 1 hvor jordtrykk er langs en av de langsgående kjellerveggene og hvor ...