• Finn frem på sykehuset: Fungerer metrokart innendørs? 

      Nguyen, Ngoc An Mai (Master thesis, 2012)
      Visualisering av innendørsmiljøet har fått lite oppmerksomhet sammenlignet med innendørsposisjonering og navigering. Slik situasjonen er i dag er de fleste innendørskart basert på plantegninger med høyt detaljnivå, og ...