• Implementasjon og simulering av menneskets oksygenmetabolisme 

      Nguyen, Luan (Master thesis, 2017)
      I denne oppgaven ble det undersøkt om modelleringsspråket CellML er egnet for å implementere den etablerte dynamiske modell av fysiologiske respirasjonen. Modellen ble også implementert i en annen plattform hvis det viste ...