• Palliativ omsorg til hjertesviktpasienter 

      Netteland, Ingrid Grønlie Olsen; Holmen, Thea Herrmann (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikt: Litteraturstudien har til hensikt å utforske hvordan sykepleier kan inkludere palliativ omsorg i behandlingen til hjertesviktpasienter. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie bestående av åtte artikler ...