• Hverdagsvirkelighet og Ting i seg selv 

   Netland, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I Retrieving Realism (2015), søker Dreyfus og Taylor (D&T) å 1) forkaste det de kaller «medieringsbildet» til fordel for en «kontaktteori» om forholdet mellom sinn og verden, 2) forsvare et skille mellom «hverdagsvirkeligheten» ...
  • The Living Transcendental - An Integrationist View of Naturalized Phenomenology 

   Netland, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article I take on the “Transcendentalist Challenge” to naturalized phenomenology, highlighting how the ontological and methodological commitments of Merleau-Ponty’s philosophy point in the direction of an integration ...
  • Situating the intellect : McDowell, Dreyfus, and Merleau-Ponty on mindedness and embodiment 

   Netland, Thomas (Master thesis, 2015)
   Denne avhandlingen utforsker begrepet om sinn og dets forhold til persepsjon og kropp slik dette forstås i John McDowell, Hubert Dreyfus og Maurice Merleau-Pontys filosofiske prosjekter. McDowells påstand om en gjennomsyrende ...