• Den siste Leviatan 

   Berntsen, Alexander (Bachelor thesis, 2020)
   Dette er et empirisk-filosofisk skriv informert av Trondheimsskolens teknologiantropologi. Dets hovedbidrag reint filosofisk er ei antropologisk vending av verket Om det tragiske, av Peter Wessel Zapffe, som opprinnelig ...
  • Grensesnittet: Nøden & døden i gjennomsnittet 

   Berntsen, Alexander (Master thesis, 2022)
   Idag besørges omgivelsene våre stadig mer mediert gjennom teknologiske artefakters grensesnitt. Resultatet er en verden som fremtrer som teknologisk gjennomsnitt, en reduksjon av værender til deres potensiale. Oppgaven ...
  • How could the Norwegian RE subject express the presence of human rights thinking in Islam? 

   Nestby, Dag Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this article I contribute to the scholarly discussion on how minority religions and world-views could be represented in the RE subject of Norwegian primary and lower secondary school. I will focus on Islam since Islam ...
  • Hvordan kan KRLE-faget fremstille islams mangfold? 

   Nestby, Dag Hallvard (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen gir jeg et bidrag til den faglige diskusjonen om hvordan islam kan fremstilles i grunnskolens KRLE-fag. Ved hjelp av Robert Jacksons tredelte tilnærming til religion prøver jeg å vise at læreplanens syn ...
  • The Great Dialogue: Overcoming the Dichotomising Logic of Orientalism 

   Nestby, Dag Hallvard (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2013:283, Doctoral thesis, 2013)
   I min doktorgradsavhandling har jeg forsøkt å demonstrere at Friedrich von Schlegel, Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche utgjør en revolusjonær hermeneutisk tradisjon som overskrider den vestlige forestillingen om ...