• Estimering av spedbarns bevegelser ut fra videodata 

      Nesset, Svein Arne (Master thesis, 2008)
      For å kunne gi best mulig behandling av nevromotoriske sykdommer hos barn, er det viktig at diagnosen stilles så tidlig som mulig. Derfor pågår det et forskningsprosjekt der man studerer barns sporadiske bevegelser når de ...