• Computational Alloy Design of AA6xxx Extrusions 

      Nesse, Anders (Master thesis, 2019)
      I denne oppgaven har en rekke beregningsmodeller blitt brukt for å simulere hele prosessen for ekstrudert aluminium og senere utherding. Den proprietære programvaren \pro{} knytter sammen flere modeller. I denne oppgaven ...