• Erfaringer med BIM i planlegging, bygging og forvaltning 

      Nesland, Asle (Master thesis, 2018)
      Det er over 15 år siden BIM kom på dagsorden i bygg- og anleggsbransjen. Siden den gang har flere prosjekt blitt gjennomført med de ideene som ligger til grunn for BIM. Samferdselsprosjektene har ligget litt etter, men ...