• Fremmedspråklig arbeidskraft i bygg- og anleggsprosjekter 

      Nesje, Kristian Vestermo (Master thesis, 2011)
      Denne rapporten ser på bruken av innleide, fremmedspråklige arbeidere på norske bygg- og anleggsprosjekter i forhold til fast ansatte, skandinaviske arbeidere. Hovedfokuset til rapporten er å finne ut om bruken av ...