• Depotlading av elektriske busser i Oslo og Akershus 

   Bratlie, Frida; Haaskjold, Kristina; Nesje, Andreas Tveita (Bachelor thesis, 2019)
   Som en del av elektrifiseringen av den norske transportsektoren er elektriske busser et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippet. Oslo ønsker å være i toppen av elektrifiseringen og ble tildelt tittelen Europeisk ...
  • Model Based Parameter Estimations of Heat Pumps and Heat Dynamics of a Household 

   Nesje, Andreas Tveita (Master thesis, 2021)
   Studier viser at samfunnet må tilpasse seg overgangen knyttet til økt elektrifisering og fornybar energi til energimiksen. Kombinasjonen av høyere strømforbruk og ikke-regulerbare energikilder vil føre til høyere variasjon ...