• Marevan® som sekundær VTE-profylakse 

      Nesje, Øyvind Vestermo; Vik, Alexander Berge (Master thesis, 2013)
      Bakgrunn: 25-50% av venøse tromboembolismer (VTE) regnes som uprovoserte. Mange av disse pasientene er kandidater for livslang antikoagulasjonsbehandling. Nye retningslinjer for behandling av disse pasientene er i ferd med ...