• Bruk av filmklipp i samfunnsfag i videregående skole 

      Nesheim, Dag Indset (Master thesis, 2019)
      Sammendrag Utgangspunktet for dette forskningsprosjektet er det manglende fokuset på bruken av film i undervisningen i samfunnslærerutdanningen. Dagens ungdommer benytter seg i økende grad av digitale kilder for informasjon, ...