• Bæresystem for tidevannsturbin 

      Gunstad, Syver; Neset, Ove (Master thesis, 2012)
      Det er i denne rapporten utarbeidet et bæresystem for NTNUs referansetidevannsturbin. Bæresystemet består av sirkulære hulprofiler som er sveiset sammen, og er en kombinasjon av et fagverk og en ramme. Konstruksjonen er ...