• Byantikvarens rolle i forvaltningen 

      Nes, Vilde (Bachelor thesis, 2021)
      Innen den kommunale kulturminneforvaltningen representerer byantikvaren en sentral ledd, og det er byantikvarens rolle i forvaltingen som er hovedtemaet for denne oppgaven. Først vil oppgaven sette byantikvaren inn i en ...