• Overgangen til en rusfri hverdag 

      Nerland Wiktil, Marianne (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven omhandler overgangen fra et utfordrende forhold til rus til en rusfri hverdag. Dette med fokus på hvordan individer med langvarig erfaring rundt rus forhandler og navigerer seg ved bruk av ulike ...