• MODIFISERT PAKNING FOR ARKTISKE BETINGELSER 

   Nergård, Katrine Linnea (Master thesis, 2015)
   Arktis er anslått til holde verdens største gjenværende uutnyttede olje- og gassreserver. Oljesøl utgjør en enorm risiko for arktiske økosystemer. Som et resultat av dette at er et behov for forbedret tetningsteknolgi ...
  • MODIFISERT PAKNING FOR ARKTISKE BETINGELSER 

   Nergård, Katrine Linnea (Master thesis, 2015)
   Arktis er anslått til holde verdens største gjenværende uutnyttede olje- og gassreserver. Oljesøl utgjør en enorm risiko for arktiske økosystemer. Som et resultat av dette at er et behov for forbedret tetningsteknolgi ...