• Delirium og kognitiv svikt blant eldre i norske akuttmottak 

   Evensen, Sigurd; Saltvedt, Ingvild; Ranhoff, Anette Hylen; Myrstad, Marius; Myrstad, Christian; Mellingsæter, Marte; Wang-Hansen, Marte Sofie; Neerland, Bjørn Erik (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   BAKGRUNN Delirium er vanlig og underdiagnostisert blant pasienter på sykehus og er assosiert med komplikasjoner, økt dødelighet, demensutvikling og behov for sykehjemsplass. Kognitiv svikt av andre årsaker er også vanlig ...
  • The Oslo Study of Clonidine in Elderly Patients with Delirium; LUCID: a randomised placebo-controlled trial 

   Hov, Karen Roksund; Neerland, Bjørn Erik; Undseth, Øystein; Wyller, Vegard Bruun Bratholm; MacLullich, Alasdair M.J.; Qvigstad, Eirik; Skovlund, Eva; Wyller, Torgeir Bruun (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objectives The aim of this double‐blinded randomised placebo‐controlled trial was to investigate the efficacy of clonidine for delirium in medical inpatients greater than 65 years. Methods Acutely admitted medical ...
  • The use of clonidine in elderly patients with delirium; pharmacokinetics and hemodynamic responses 

   Hov, Karen Roksund; Neerland, Bjørn Erik; Andersen, Anders Mikal; Undseth, Øystein; Wyller, Vegard Bruun Bratholm; MacLullich, Alasdair M.J.; Skovlund, Eva; Qvigstad, Eirik; Wyller, Torgeir Bruun (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background The Oslo Study of Clonidine in Elderly Patients with Delirium (LUCID) is an RCT investigating the effect of clonidine in medical patients > 65 years with delirium. To assess the dosage regimen and safety measures ...