• En evaluering av et verdibasert lederutviklingsprogram 

      Nedresæter, Ole Gunnar (Master thesis, 2023)
      I denne masteroppgaven har jeg sett på verdibasert ledelse, og utbytte av et lederutviklingsprogram som er tuftet på verdibasert ledelse. Nærmere bestemt har jeg sett på opplevd utbytte av deltakelse i et verdibasert ...