• Byggordboka - en digitalisert fagordbok 

      Nedregård, Vidar Marek; Noem, Niklas; Rindal, Øystein Kristoffer (Bachelor thesis, 2016)
      Dette dokumentet beskriver grunnlaget for, gjennomføringen-, og resultatet av en bacheloroppgave gjennomført ved NTNU Ålesund. Oppgaven var formulert på et overordnet nivå av Bygg21. Oppgaven var å utvikle en web-basert ...