• Leaching and Precipitation Experiments Related to the Pedersen Process 

      Nedkvitne, Eirik Nøst (Master thesis, 2019)
      Store mengder avfall rødslam generes fra produksjon av metallurgisk aluminiumoksid via den nåværende kommersielle Bayer prosessen. Deponering av avfallet byr på miljøutfordringer. Alternativt kan aluminiumoksid produseres ...