• Arktiske elver på Svalbard: Konsentrasjon og korrelasjon av metaller 

      Nauste, Kristian Bunkholt (Master thesis, 2011)
      I denne oppgaven er to vassdrag ved Svalbard studert gjennom en kort periode i juli/august 2009: Bayelva ved Ny-Ålesund og et vassdrag uten navn i Vintergata ved Sveagruva. Følgende parametre og metaller i oppløst og ...