• Hva er den opplevde berettigelsen av røntgen lumbosacralcolumna? 

      Bjørklund, Johannes; Narvesen, Emil Nystad; Stensli, Nikolas (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hva er den opplevde berettigelsen av røntgen LS blant radiografer og radiologer? Formål: Formålet med studien er å se på hvordan radiografer og radiologer vurderer røntgen LS som utredningsverktøy av lower ...