• Implementering av sirkulær økonomi i byggeprosessen 

      Nappen, Brit (Master thesis, 2019)
      Verden har 11 år på seg til å minimere utslipp av klimagasser for å unngå at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn 1,5 °C. Verdens naturressurser er knappe. Byggenæringen står for 40% av global material- ...