• Resonnering og bevis i skolen 

      Nakim, Rune (Master thesis, 2019)
      Denne studien har undersøkt elevers arbeid med å formulere og begrunne hypoteser. Hensikten har vært å få innsikt i elevers arbeid med resonnering og bevis ved avslutning av grunnskolen, som kilde til refleksjon over ...