• Utmattning av offshorekonstruksjon med dynamisk vindlast 

      Nag, Lasse (Master thesis, 2011)
      I denne studien undersøkes utmattingslevetid av utvalgte detaljer på et offshoreantennetårn på grunn av vindlast. Det brukes to ulike metoder for å beregne delskade og tilhørende levetid. Den ene metoden er en forenklet ...