• En planlagt krig? RAF og den britiske opprustningen på 1930-tallet 

      Naastad, Nils Edward (Doctoral thesis, 2002)
      Mitt utgangspunkt i arbeidet for å komme frem til en helhetlig forklaring, er at det er en grunnleggende sammenheng mellom oppbyggingen av RAF i mellomkrigstiden og den form krigen siden kom til å få. Ut av fra denne ...