• Normal moveout velocity ellipses in fractured media 

      NGUYEN, HIEU (Master thesis, 2019)
      Når et medium har to forskjellige ikke-ortogonale systemer med vertikale frakturer innebygd i en isotropisk eller en tverrgående isotropi med en vertikal symmetriakse (VTI) -bakgrunn, blir den monoklinisk med et horisontalt ...