• Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering 

      Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sartori, Igor; Klinski, Michael; Nørstebø, Bjørnar (Research report, 2016)
      Denne rapporten presenterer en såkalt typologi-brosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av prosjektet EPISCOPE ...